הפריסה הבין-אישית המורחבת


הפריסה הבין-אישית הינה פריסה המאפשרת לקבל תמונת מצב ולערוך ניתוח של יחסים בין אנשים. הפריסה מציגה בפני השואל את המקום ממנו בא כל צד, משווה מה עוזר לקשר מול מה מפריע לו, ומראה מהו הפוטנציאל הטמון. הפריסה מומלצת לקבלת מושג אובייקטיבי לגבי קשר קיים, או לגבי קשר פוטנציאלי שנשקל. גירסה זו מרחיבה את העמדות לשני קלפים לשם קבלת מושג מורחב יותר.


 
 


 
שאלתך אל הטארוט:

פרוס בחלונית נפרדת


היפוכים: (מתקדם)

 


 


האתר מותאם לגלשני ה- Internet Explorer    |    צור קשר