פריסת מחומש


פריסה זו הינה פריסה מתקדמת הבנויה במבנה המחומש לפי חמשת היסודות - מודעות, אש, מים, אוויר ואדמה. הפריסה מאפשרת לנתח עניינים לעומק לפי היסודות הקלאסיים. כך למשל יסוד האש יתאר את כוח הדחף והיוזמה בעניין, יסוד המים יתאר את השפעות הרגש בנושא, יסוד האוויר יתאר את דפוסי המחשבה סביב הנושא וכו'.


 
 


 
שאלתך אל הטארוט:

פרוס בחלונית נפרדת


היפוכים: (מתקדם)

 


 


האתר מותאם לגלשני ה- Internet Explorer    |    צור קשר