פריסת השוואה 2 התפתחותית


פריסת השוואה זו מאפשרת לערוך השוואה ישירה בין שתי אפשרויות המוצעות, כאשר היא מציצה אל ההתפתחויות הצפויות והדינמיקה שמאחורי הכיוונים השונים בעזרת 3 קלפים לכל כיוון. בגרסתה ה-2, הפריסה מציעה גם קלף תוצאה המסכם בגדול את ההתרחשויות ואת התולדה מכל אופציה. גרסה זו מספקת גם שני קלפים המתארים את המצב הנוכחי, אלו מספקים רמז נוסף לדינמיקה בשואל. יש להגדיר מהי אופציה 1 ומהי אופציה 2 לפני הפריסה!


 
 


 
שאלתך אל הטארוט:





פרוס בחלונית נפרדת


היפוכים: (מתקדם)

 


 


האתר מותאם לגלשני ה- Internet Explorer    |    צור קשר