פריסת השוואה משולשים


פריסת השוואה זו מאפשרת לערוך השוואה ישירה בין שתי אפשרויות המוצעות, כאשר היא מציצה אל הצפוי בכיוונים השונים בעזרת שני קלפים לכל כיוון. בגרסת המשולשים, הפריסה מציעה גם קלף תוצאה המסכם בגדול את ההתרחשויות ואת התולדה מכל אופציה. גרסה זו מספקת גם שני קלפים המתארים את המצב הנוכחי, אלו מספקים רמז נוסף לדינמיקה שבשואל. יש להגדיר מהי אופציה 1 ומהי אופציה 2 לפני הפריסה!


 
 


 
שאלתך אל הטארוט:

פרוס בחלונית נפרדת


היפוכים: (מתקדם)

 


 


האתר מותאם לגלשני ה- Internet Explorer    |    צור קשר