פריסת השוואה גרסה 2/ב


פריסת השוואה זו מאפשרת לערוך השוואה ישירה בין שתי אפשרויות המוצעות, כאשר היא מציצה אל ההתפתחויות הצפויות בכיוונים השונים בעזרת שני קלפים לכל כיוון. בגרסתה ה-2, הפריסה מציעה גם קלף תוצאה המסכם בגדול את ההתרחשויות ואת התולדה מכל אופציה. גרסה זו מספקת גם קלף המתאר את המצב הנוכחי, הוא מספק רמז נוסף לדינמיקה בשואל. יש להגדיר מהי אופציה 1 ומהי אופציה 2 לפני הפריסה!


 
 


 
שאלתך אל הטארוט:

פרוס בחלונית נפרדת


היפוכים: (מתקדם)

 


 


האתר מותאם לגלשני ה- Internet Explorer    |    צור קשר