שש נושאים פתוחים מורחבת


פריסה זו מאפשרת לקבל תמונת מצב מפורטת לגבי תקופת זמן נתונה, בכך שהיא מבהירה את הנושאים העיקריים הצפויים לעלות במשך זמן זה. הפריסה פתוחה באופייה, כלומר היא מאפשרת לקלפים לתאר סיפור ביניהם. זוהי פריסה מעולה לשם לימוד הקלפים והסיטואציות שאלה באים לתאר. הפריסה מורכבת משלוש משולשים לנושאי מפתח, ושלוש קלפים כפולים לנושאים משניים. הפריסה מעולה לימי הולדת ולשנה החדשה. מומלץ לשלבה עם הפריסה השנתית.


 
 


 
שאלתך אל הטארוט:

פרוס בחלונית נפרדת


היפוכים: (מתקדם)

 


 


האתר מותאם לגלשני ה- Internet Explorer    |    צור קשר