פריסת מסר בשלוש


פריסת מסר בשלושה קלפים מציעה מסר כללי ענייני בנושא הנבחר. פריסה זו מומלצת כאשר אין צורך בפריסה רחבה ספציפית יותר, או כאשר נדרשת תשובה כללית לנושא כללי. הפריסה מספקת תשובה דרך ההקשר בין הקלפים והסיפור שהם מתארים ביניהם.


 
 


 
שאלתך אל הטארוט:

פרוס בחלונית נפרדת


היפוכים: (מתקדם)

 


 


האתר מותאם לגלשני ה- Internet Explorer    |    צור קשר