פריסת השיעור הרוחני המורחבת


פריסה זו, בגרסתה המורחבת באה להבהיר בפני השואל את השיעור הרוחני המוצע לו בנושא הנתון ואת אופן ההתנהלות המתבקש בסיטואציה. בנוסף, הפריסה מציגה גם את הפוטנציאל הנתון באם יעמוד בשיעור ויספוג בו את הלקחים המוצעים. הפריסה מראה גם את הכלים הזמינים לו, על מה עליו להתגבר, מה עליו לפתח, ומהם המטענים הקרמאתיים אשר עליו לפדות.


 
 


 
שאלתך אל הטארוט:

פרוס בחלונית נפרדת


היפוכים: (מתקדם)

 


 


האתר מותאם לגלשני ה- Internet Explorer    |    צור קשר