פריסת מציאת אהבה


פריסה זו באה להדריך את השואל לכיוון הטוב ביותר עבורו לפעול בכדי למצוא לעצמו בן/בת זוג. הפריסה מציגה שני קלפים למקום הנוכחי בו נמצא השואל, קלף אחד המשקף את הפעילות האידיאלית לאפשר מציאה מתאימה, קלף אחד המשקף ממה יש להמנע, קלף אחד אשר משקף את השפעת המזל ונסיבות הרקע, ושני קלפים המשקפים את הפוטנציאל באם תלקח העיצה. חשוב להגביל את הפריסה בזמן.


 
 


 
שאלתך אל הטארוט:

פרוס בחלונית נפרדת


היפוכים: (מתקדם)

 


 


האתר מותאם לגלשני ה- Internet Explorer    |    צור קשר